Tłumacz Migam

próbny alarm przeciwpożarowy w Straszowie

W Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Cała akcja odbyła się w trosce o poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Niespodziewanie, tuż po godz. 11:05, uczniowie usłyszeli dzwonek informujący o alarmie. Uczniowie z nauczycielami natychmiast opuścili budynek szkoły korzystając z wyjść ewakuacyjnych. Na miejscu zbiórki, którym jest park przed szkołą, nauczyciele ponownie sprawdzili stan klas i złożyli raport dyrektorowi szkoły oraz przedstawicielowi Urzędu Gminy w Rozprzy.

IMG_5122.jpeg

Ćwiczenia zarządziła i przeprowadziła Dyrektor Szkoły Małgorzata Pokora przy współudziale pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego z Urzędu Gminy w Rozprzy Danuty Skóry.