Tłumacz Migam

MIESZKAŃCY GMINY ROZPRZA NA OFICJALNYM OTWARCIU GMINNEGO CENTRUM KULTURY

Oficjalne otwarcie Gminnego Centrum Kultury zapoczątkowane zostało spektaklem słowno - muzycznym z okazji Święta 11 – go listopada. Spektakl został przygotowany przez studio piosenki Teresy Stokowskiej – Gajdy pt. „DO CIEBIE POLSKO”. W patriotyczną podróż zabrali nas wykonawcy spektaklu; Ewa Cieślak, Emilia Kudra, Aleksandra Skonieczna, Bartosz Gajda, Łukasz Handzel oraz Adam Mortas.

Podczas uroczystości Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy Marianna Cubała, podziękowała Radzie Gminy Rozprza, wójtowi, pracownikom Urzędu oraz wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w powstanie Gminnego Centrum Kultury.

IMG_4590.jpeg

Warto zauważyć, że obiekt powstał dzięki pozyskanym funduszom i został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę a co najważniejsze przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to miejsce, które oferuje kompleksowe usługi pod jednym dachem, dzięki tej inwestycji poprawi się, jakość usług i zwiększy się oferta kulturalna dla mieszkańców podkreślił wójt gminy Janusz Jędrzejczyk.

Tradycyjnego poświęcenia nowo otwartego budynku dokonał Honorowy Obywatel Gminy Rozprza ks. Prałat Wiesław Płomiński.

IMG_4682.jpeg

Kiedy spektakl dobiegł ku końcowi pracownicy biblioteki oprowadzili zainteresowanych mieszkańców po całym obiekcie. Uczestnicy mogli zobaczyć znajdującą się w środku salę konferencyjną, sale warsztatowe, w których prowadzone będą m.in. zajęcia z zakresu kultury, sztuki i szeregu innych działań.

Zaangażowania nie brakowała również ze strony absolwentów szkoły podstawowej w Straszowie, którzy przedstawili prezentację multimedialną. Uczniowie w ubiegłym roku szkolnym, podczas zajęć pozalekcyjnych w formie - koła historycznego pod kierunkiem Rafała Marciniaka wykonali prezentacje poświęcone przebiegowi I wojny światowej. Magdalena Rytych i Natalia Wachnik oraz Maciej Jaskóła i Witold Lewiński, obecnie uczniowie gimnazjum w Rozprzy zaprezentowali efekty swej pracy w formie trzech prezentacji podczas gminnych uroczystości Święta Niepodległości.

W części końcowej Janusz Jędrzejczyk wójt gminy, podziękował mieszkańcom za przybycie i wspólne świętowanie tak ważnej dla polskiego narodu rocznicy odzyskania niepodległości. Zaprosił również do dalszego zwiedzania obiektu oraz słodkiego poczęstunku.

IMG_4777.jpeg

Gminne Centrum Kultur powstało w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo -usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy".  Na to zadanie Gmina Rozprza pozyskała środki w ramach działania  „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór prowadzony był przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania BUD-UJ RAZEM.