Tłumacz Migam

Rolnicy mogą składać wnioski

ARiMR uprzejmie informuje, że do dnia 14 listopada 2014 roku rolnicy posiadajavvy w 2014 roku kapustę, cebulę lub owocujące sady jabłoniowe mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia do Biur Powiatowych ARiMR.

 

KAPUSTA

CEBULA

JABŁKA

Wnioski do ARiMR

do dnia 14. 11. 2014 r.

Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w jej ramach, w ciagu trzech ostatnich lat, nie może byc wyższa niż równowartość 15 tyś. euro.

Jego wysokość wyniesie:

  • 450 zł/ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.
  • 800 zł/ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłkowych

Wnioski o taką pomoc producenci cebuli, kapusty lub jabłek moga składać do 14 listopada 2014 r. w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.