Tłumacz Migam

Mają nowy samochód

Zawsze gotowi, przygotowani i chętni by nieść pomoc ludziom, tak działa Ochotnicza Straż Pożarna z Niechcic. Ich trud i wysiłek został doceniony. W niedzielę 9 listopada odbyła się uroczysta msza święta w Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Niechcicach odprawiona przez proboszcza ks. Zbigniewa Biedronia w intencji poświęcenia samochodu strażackiego.

Nad przebiegiem uroczystości czuwał Marek Rakoczy V-Ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim. Po uroczystej ceremonii mszalnej nadszedł czas by dokonać oficjalnego poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo – technicznego dla Jednostki OSP w Niechcicach. Arturowi Kropiś Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej kluczyki przekazał Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza natomiast dowód rejestracyjny wręczył generał Tadeusz Karcz. Naczelnik OSP w imieniu całej jednostki złożył podziękowania za zakupiony samochód, podnoszący zdolność operacyjną jednostki. Zapewnił, ze druhowie będą starać się, aby przekazany samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany.

IMG_4029.jpeg

Nowy samochód strażacki otrzymał imię FLOREK, jako zdrobnienie od imienia Florian – patrona strażaków i hutników. Nadania imienia dokonali chrzestni, którymi zostali Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy oraz Anna Karp. Trzymając szampana chrzestna powiedziała „z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję Ci imię „FLOREK”, działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię Niechcic na całą okolicę” po tych słowach polała samochód. Następnie chrzestna i chrzestny nożyczkami przecięli wstęgę zamocowaną na samochodzie.

Kask strażacki druhom przekazał Stanisław Cubała starosta powiatu piotrkowskiego, natomiast tradycyjnego misia strażackiego druhowie strażacy otrzymali od wójta gminy Janusza Jędrzejczyka.

IMG_4157.jpeg

Następnie odbyła się próba techniczna pojazdu i honorowy przejazd samochodu ratowniczo – technicznego, po której korowód strażacki odprowadził samochód do strażnicy.

Samochód został zakupiony dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z budżetu gminy Rozprza oraz Zarządu OSP RP

W uroczystości uczestniczyli:

Paweł Kardas Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb, Artur Cubała Prezes Oddziału Gminnego Zarządu Związku OSP RP w Rozprzy, Andrzej Czapla Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Łodzi, Bogdan Górecki Skarbnik Gminy, Arkadiusz Próba Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza, Zbigniew Kaczmarek Radny Gminy Rozprza oraz przyjaciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach, Sponsorzy a także Druhny i Druhowie Strażacy.