Tłumacz Migam

Uroczyście zakończyli kadencję rady Gminy Rozprza

Ostatnie posiedzenie Rady Gminy Rozprza odbyło się w nowym budynku Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy. Radni spotkali się by wspólnie dokonać podsumowania kadencji 2010 – 2014. Pierwsze posiedzenie 6 kadencji odbyło się 2 grudnia 2010 roku w składzie 15 osobowym. Po czterech latach Rada zakończyła swoją misję 7 listopada 2014 roku.  Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy Rozprza podsumował prace radnych, z której wynika, że łącznie zostało podjętych 288 uchwał podczas 36 posiedzeń. Najbardziej pracowity okazał się rok 2012, Rada podjęła wtedy 85 uchwał.

Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza podziękował Radnym Gminy za czteroletnią współpracę. Przypomniał o inwestycjach, które zostały wykonane w ciągu tych 4 lat. Podkreślił, że Gmina Rozprza swój rozwój infrastruktury zawdzięcza m.in. dobrym relacjom, jakie zawiązały się między władzą uchwałodawczą i wykonawczą. Efekt prac mogliśmy zobaczyć podczas pokazu slajdów zawierających wykaz inwestycji tj. modernizacja Rynku Piastowskiego w Rozprzy, termomodernizacja szkół, placów zabaw, inwestycje drogowe czy rozwój bazy sportowej. Inwestycje zostały zrealizowane w celu poprawienia, jakości życia mieszkańców.

IMG_3745.jpeg

Miłym zaskoczeniem było przemówienie Beaty Gemel Dyrektora szkoły podstawowej w Rozprzy, która podziękowała Radzie oraz Wójtowi Gminy Rozprza za współprace ze szkołą, życzliwość, zrozumienie, zauważanie potrzeb oraz udzielanie wszelkiej pomocy. Dyrektor podkreśliła, że bez wsparcia ze strony wójta gminy nie byłoby zrealizowanych projektów, w które wchodziła indywidualizacja nauczania w Gminie Rozprza, dzięki której szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne, "Moja wymarzona Ekopracownia", projekt „stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów Gminy Rozprza”. Wspomniała także o inwestycjach tj. modernizacja kuchni szkolnej, termomodernizacja budynku, wymiana oświetlenia, budowa parkingu i boiska wielofunkcyjnego.

Słowami „Panie przewodniczący, Panie wójcie, Panie i Panowie radni – życzę Wam realizacji najbliższych planów i wierzę, że nadal w kolejnych latach będziemy efektywnie i zwycięsko współpracować” zakończyła przemówienie.

Rada Gminy w okresie kadencji 2010 – 2014 pożegnała dwóch radnych śp. Wojciecha Misztelęśp. Jadwigę Kułak – Pełkę, kończąc kadencję w składzie 13 – osobowym.