Tłumacz Migam

Nowa Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Rozprzy

W Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy 6 listopada 2014 r. w samo południe zabrzmiały dzwonki obwieszczające oficjalne otwarcie EKOPRACOWNI, powstałej w wyniku konkursu, dzięki wysokiej dotacji WFOŚiGW w Łodzi.

Hasło uroczystości brzmiało; „Szkolny EKOzakątek,- przyrodniczej wiedzy dobry początek”.

Tym hasłem rozpoczęła swoje przemówienie Dyrektor Szkoły Beata Gemel.  Jest ono potwierdzeniem zasadności zrealizowanej inwestycji, której nadrzędnym zadaniem jest rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy środowiska. Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna już od najmłodszych lat, a w nabywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu tej edukacji pomoże uczniom nowoczesna pracownia wyposażona w multimedialny sprzęt nowej generacji oraz fachowe pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są: tablica multimedialna, projektor, laptop, mikroskopy, plansze, modele, filmy edukacyjne, przyrządy do badań chemicznych.

DSC00706.jpeg

Aby jednak pracownia mogła powstać konieczny był pomysł projektu, później jego wysoka ocena, następnie realizacja z wykorzystaniem uzyskanych funduszy i wreszcie  urządzanie i uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyli Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Edyta Łukasik, Anna Toma z Zespołu ds. Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy, Honorowy Obywatel Gminy Rozprza ks. Wiesław Płomiński ,  Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Andrzej Czapla, Przewodnicząca Rady Rodziców Marta Łęgowiak oraz Beata Kardas „dobry duch pracowni”.

DSC00664.jpeg

Po wystąpieniu Dyrektor oraz Wójta Gminy, który życzył sukcesów w zdobywaniu wiedzy przyrodniczej, przed zebranymi gośćmi zaprezentowali się uczniowie w krótkim programie nawiązującym tematyką do nazwy projektu. Do tego występu przygotowali się pod kierunkiem p. Renaty Justyny i p. Katarzyny Juszczyk. Aby nie przedłużać chwili oczekiwania na najważniejszy moment, zaraz po uroczystości w sali gimnastycznej oficjalnie otwarto pracownię „Szkolny EKOzakątek”. Aktu przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście, Dyrektor Szkoły oraz Kamil Wojciechowski - uczeń kl. VI B.

W ekopracowni uczniowie wręczyli dyplomy dla „Honorowych Rodziców Chrzestnych Szkolnego Ekozakątka”, którymi zostali: Wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk, Anna Toma oraz Andrzej Czapla zastępca prezesa WFOŚiGW w Łodzi. Prezes po przemówieniu i wpisaniu dedykacji przekazał upominki w postaci książek opisujących przyrodę naszego województwa.

DSC00722.jpeg

Otwarciu towarzyszyła prezentacja przygotowana przez opiekuna pracowni Agnieszkę Świstak.  Zebrani mieli okazję wrócić na chwilę do szkolnych lat i wziąć czynny udział, wspólnie z uczniami kl. V i VI, w rozwiązywaniu zadań przyrodniczo-ekologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.