Tłumacz Migam

Sołtysi spotkali się w Gminym Centrum Kultury

Powszechnie wiadomo, że sołtysi Gminy Rozprza spotykają się raz w miesiącu w Urzędzie Gminy, jednak ostanie zebranie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy. Sołtysi mogli po raz pierwszy odwiedzić obiekt i zobaczyć jak zostały wykonane prace.

IMG_3589.jpeg

Zebranie prowadził Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza. Obecny był również Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy oraz Artur Cubała Zastępca Wójta. Głównym tematem spotkania było podsumowanie kadencji 2010 – 2014. Pokaz slajdów zaprezentowany podczas spotkania przypomniał większość inwestycji przeprowadzonych w ostatnich czterech latach. Mogliśmy zobaczyć modernizację dróg, osiedli, termomodernizację szkół, budowę placów zabaw, Rynku Piastowskiego czy Gminnego Centrum Kultury, a to zaledwie tylko część inwestycji, które zostały wykonane w ciągu tych paru lat.

IMG_3604.jpeg

Zestawienie środków pozyskanych przez gminę Rozprza za pośrednictwem LGD „BUD-UJ RAZEM” przedstawił Artur Cubała zastępca wójta. Należy zauważyć, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” powstało, by aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców 21 gmin w tym Gminy Rozprza. Od roku 2011 na teren gminy Rozprza pozyskano za pośrednictwem LGD „BUD-UJ RAZEM” środki o wartości  1.939.53,26 zł.