Tłumacz Migam

Gmina inwestuje dzięki funduszom na obszary wiejskie.

                                                           - lgd_2014.png

W tym roku Gmina Rozprza zakończyła kilka prestiżowych inwestycji w postaci budowy trybun dla 200 osób na boisku piłkarskim w Mierzynie oraz remontu pomieszczeń w budynku komunalnym w Straszowie. A to jeszcze nie koniec inwestycji w obecnym roku.

Wlipcu zostanie zakończona  zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo -usługowego na Gminne Centrum Kultury a od czerwca rozpoczęły się prace  przy budowie chodnika z modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowościach Janówka i Mierzyn.

Łączna kwota dofinansowania tych inwestycji wyniesie około 1.236.733,00 zł. Inwestycje te są możliwe do zrealizowania dzięki podpisanym przez Gminę Rozprza z Samorządem Województwa Łódzkiego umową o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Są to kolejne inwestycje które zostaną zrealizowane w 2014 roku z udziałem środków unijnych – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Należy zauważyć, iż Gmina Rozprza mimo prowadzenia szeregu działań oszczędnościowych, zmierzających do redukcji zadłużenia, równolegle prowadzi również politykę realizowania tych zadań inwestycyjnych, na które istnieje realna szansa pozyskania funduszy zewnętrznych, a taką właśnie możliwość stwarza sięganie po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kontynuuje wójt gminy.