Informacje podstawowe

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy ul. Sportowa 7

pracuje od poniedziałku do piątku

w godz od 700  do godz 1500

 

kasa czynna w godz od 730  do 1430 z przerwą od godz 1000 do 1030

 

Zakład świadczy usługi dla ludności w zakresie:

  • dostarczania wody z wodociągu

  • odprowadzania ścieków -kanalizacja

  • wywozu nieczystości płynnych (beczką)

  • wywozu nieczystości stałych

  • obsługi wodociągów i kanalizacji

awarie wodociągów i kanalizacji należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz od 700 do 1500 pod nr telefonu 044-6158093

natomiast po godz 1500 oraz w dni wolne od pracy pod nr 533-279-124.

 

Cennik za usługi:

Lp

Treść

Jedn.

miary

Cena zł brutto

1

Dostarczanie wody - wodociągiem

m3

2,71

2

Odprowadzanie ścieków - kanalizacją

m3

5,95

3

Wywóz nieczystości płynnych (beczka)

m3

16,63

4 Wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków  opłata jednorazowa 50,00

5

Wywóz nieczystości stałych -pojemniki 110 litrów

szt

29,50

6

Wywóz nieczystości stałych-pojemniki 120 litrów

szt

32,20

7

Wywóz nieczystości stałych-pojemniki 240 litrów

szt

52,10

8

Wywóz nieczystości stałych-pojemniki 1100 litrów

szt

151,20

9

Wywóz nieczystości stałych - worki

szt

15,00

10

Wywóz nieczystości stałych - kontenery PK-7

szt

830,00

 

Pracownicy biura:

Lp

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

1

Julian Misztela

Dyrektor Zakładu

44-6158093

2

Magdalena Lalek

Pomoc administracyjna

44-6158093

Dział techniczny

1

p.o. Marzena Miłak

Kierownik działu usług, Oczyszczalni Ścieków w Rozprzy, Niechcicach, Milejowie 

44-6158093

2

Rafał Kowalski

Kierownik działu wodno-kanalizacyjnego

44-6158093

Dział finansowo - księgowy

1

Anna Merk

Główny Księgowy

44-6158447

2

Aleksandra Kopa

Starszy Księgowy d/s płac i ZUS

-zakup, sprzedaż usług

44-6158447

3

Renata Nowak

Księgowy - Kasjer

rozrachunki, sprzedaż usług, zakup

44-6158447