Tłumacz Migam

Gmina Rozprza inwestuje w kolejne miejscowości

- z.jpg 

Dnia 17 kwietnia 2014r wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz Skarbnik Gminy – Bogdan Górecki  podpisali z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji „Budowa chodnika wraz z przebudowa zjazdów 
i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowości Janówka”.

Głównym celem operacji jest  rozwój innowacyjnej świadomości proekologicznej poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie nawiązywania kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika wraz z przebudowa zjazdów  i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej
w miejscowości Janówka.

Zakres operacji obejmuję budowę chodnika o szerokości 1,35 m wraz ze zjazdami na odcinku 1010 m w miejscowości Janówkamówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Chodnik odsunięty będzie na odległość 50 cm od krawędzi jezdni asfaltowej drogi gminnej z uwagi na planowane w kolejnych latach poszerzenie jezdni - kontynuuje wójt gminy.

Operacja będzie realizowana w ramach działania  „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzięki naborom prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM.

 

Michał Tokarski