Tłumacz Migam

Gmina Rozprza wspiera kompetencje uczniów!

Gmina Rozprza wspiera kompetencje uczniów!

- kapital_ludzki_2014.png

Projekt Gminy Rozprza złożony w konkursie Nr POKL/I/9.1.2/13 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachPoddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zostały wysoko oceniony i zakwalifikowany do  dofinansowania. 

Projekt "Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza" uzyskał 122 punkty i znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej.

W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych w Nowej Wsi, Niechcicach, Milejowie, Straszowie i Rozprzy oraz gimnazjum w Niechcicach otrzymają dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z: języka polskiego, matematyki, przyrody, informatyki, biologii, chemii, historii, języka niemieckiego i angielskiego. W ramach projektu do szkół trafią również niezbędne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne wyposażenie w postaci komputerów i tablic interaktywnych.

- Każda z sześciu szkół uczestniczących w projekcie otrzymała pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem, które nam przekazałymówi Janusz Jędrzejczyk, Wójt Gminy Rozprza. – Komputery będą służyły młodym ludziom i wspierać zajęcia dydaktyczne. Podobnie rzecz ma się z tablicami multimedialnymi, które będą bezcenną pomocą w procesie nauczania.

Zgodnie z budżetem projektu "Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza" na wyposażenie szkół przeznaczono 146 tysiące złotych.

W ramach projektu przeprowadzonych będzie ponad 1500 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz 110 godzin doradztwa zawodowego i pedagogiczno-psychologicznego. Zajęcia prowadzone będą przez zatrudnioną kadrę pedagogiczną a uczniowie korzystający z zajęć poza godzinami lekcyjnymi będą mieli zapewniony transport.

- W rozwoju kształcenia widzimy szansę dla naszych dziecimówi Wójt Janusz JędrzejczykWiedza i umiejętności pozwalają na znalezienie lepszego miejsca na rynku pracy, a w konsekwencji na godne życie.

Wartość zadań realizowanych w ramach projektu "Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza"wynosi ponad 300 tysięcy złotych, 85% jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej –Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a 15 % to wkład własny Gminy Rozprza w postaci udostępnienia sal do zajęć.

- projekt_pokl.jpg  - projekt_pokl2.jpg