Tłumacz Migam

"413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

"413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 - lgd_2014.png

Dnia 13 marca 2014r wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy  w ramach działania  „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. "Turniej piłki siatkowej w Gminie Rozprza”.

Celem operacji jest integracja oraz aktywizacja młodzieży poprzez udział w turnieju sportowym.  Turniej w piłkę siatkową zostanie zorganizowany dla drużyn z 6 szkół z terenu Gminy Rozprza.

Dzięki imprezie będą promowane lokalne zespoły sportowe działające przy szkołach. Zespoły mają cele i zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywnie działają wśród młodzieży. Jednak głównie ze względów finansowych nie mają możliwości promowania swojej działalności poza murami szkoły.

- Turniej będzie okazją dla uczniów do sprawdzenia własnych umiejętności oraz do promowania szkoły – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

Pozyskanie pomocy finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest możliwe dzięki przystąpieniu Gminy Rozprza do Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM”.