Tłumacz Migam

"Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo -usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy"

"Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo -usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy"


- gck_w_rozprzy.png

 

23 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w sprawie postępu w pracach budowlanych przy powstającym Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z panem wójtem Januszem Jędrzejczykiem oraz wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego. Obecnie prowadzone są prace zabezpieczające budynek przed zimą oraz rozprowadzana jest instalacja elektryczna, po której wykonawca przystąpi do wykonywania tynków wewnętrznych.

Dzięki pozyskanym funduszom powstanie Gminne Centrum Kultury, w którym siedzibę będzie miała Gminna Biblioteka Publiczna a sam budynek będzie wyposażony w nowoczesną infrastrukturę a co najważniejsze przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

To ma być miejsce, które będzie oferowało kompleksowe usługi pod jednym dachemmówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Prowadzone będą tam zajęcia z zakresu kultury, sztuki i szereg innych działań. Poprawi to z pewnością jakość usług i zwiększy ofertę kulturalną dla mieszkańców- kontynuuje wójt gminy.

Trwające prace remontowe w budynku po byłej Spółdzielni GS prowadzone w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo -usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy".  Na to zadanie Gmina Rozprza pozyskała środki w ramach działania  „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 500.000,00 zł.