Tłumacz Migam

Zapraszamy na XXXVI Sesję rady Gminy Rozprza

MIESZKAŃCY GMINY ROZPRZA

            Informuję, że w dniu 7 listopada 2014 roku o godz. 10-tej

w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy, przy ul. Kościuszki 6 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy  Rozprza.

                                                                                                           

      Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXXV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami – podsumowanie mijającej kadencji.
  4. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozprza:

- Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony    Przeciwpożarowej,

   - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

   - Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

   - Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska,

   - Komisji Rewizyjnej.

  1. Podsumowanie działalności Rady Gminy Rozprza w kadencji 2010-2014.
  2. Podsumowanie współpracy Gminy Rozprza ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM. 
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

   Tomasz Gemel