Tłumacz Migam

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach wzięli udział w biciu rekordu z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pod nazwą >>Restart a Heart<<.  Uczniowie wykonywali resuscytację krążeniowo – oddechową. Całe wydarzenie trwało pół godziny.  Szkoła uczestniczy w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować". Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.