Tłumacz Migam

Edukacja jest droższa od złota

14 października 2014 roku Janusz Jędrzejczy Wójt Gminy Rozprza oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach Bogusława Lewińska, złożyli nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, za życzliwość i serdeczność. Za to, że są twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki pracy nauczycieli szkoła jest wyjątkowa. Współczesny polski nauczyciel to człowiek poświęcający się swej pracy, odpowiedzialny – świadomy misji, jaka spoczywa na jego barkach. Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są nauczycielom nagrody. Nagrodzeni zostali nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania innych i poświęcenia, oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom służąc wsparciem i pomocą. Wszystkim nagrodzonym dyrektor pogratulował, życząc dalszych sukcesów.

Dzie+ä Nauczyciela 2014 (196).jpeg

Nagrodzeni zostali: Bożena Sieńko, Laurencja Jarzębska, Tamara Wieczorek, Zdzisława Pielużek, Elżbieta Gąsior, Bogusława Dudzik -Gozdek, Beata Kołacińska.

Nagrody otrzymali także pracownicy obsługi: pani Jadwiga Kałużna, Elżbieta Adamus i Elżbieta Nowakowska.          

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowania pierwszoklasistów swoją obecnością zaszczycili goście: wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy –Tomasz Gemel, oraz radni: Arkadiusz Próba i Zbigniew Kaczmarek, rodzice i emerytowani pracownicy.

Dzie+ä Nauczyciela 2014 (75).jpeg

Swoje święto miały także pierwszaki, które tego dnia złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte w poczet społeczności szkolnej. Uroczystość pasowania została zakończona mottem Jana Pawła II „Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.