Tłumacz Migam

Dzień ziemniaka w ZSG w Niechcicach

Jesień to czas zbioru plonu, czas obfitości. Z tą porą roku związanych jest wiele tradycji i zwyczajów ludowych. Niestety w ostatnim czasie obserwuje się zanikanie tak istotnych dla każdego narodu tradycji kulturowych, dlatego w środę 22 października br. w ZSG w Niechcicach zorganizowano Święto Pieczonego Ziemniaka. Zabawa dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej toczyła się wokół ziemniaka. Wszyscy stanowili ziemniaczaną rodzinę. 1.jpeg

Poznali krótką historię ziemniaka, a chętni uczniowie wzięli udział w „ziemniaczanym teście”. Następnie dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce jesiennej, a klasy trzecie zrobiły ziemniaczaną sałatkę.

3.jpegW ramach przygotowań do tegorocznego święta ogłoszony został konkurs pt. „Cudak z ziemniaka”. Twórcy do zrobienia prac wykorzystali różnorodne materiały. Powstały ciekawe i niekiedy zabawne figurki. Zwycięzcy otrzymali nagrody, wśród których były przybory szkolne i zabawki.

Tego typu przedsięwzięcia są bardzo istotne, gdyż dają uczniom świadectwo tego, jak cenna jest kulturowo-obyczajowa spuścizna, podkreślamy znaczenie tradycji w życiu każdego człowieka.