Tłumacz Migam

Nowa droga w Milejowie

Prace budowlane w Milejowie na ul. Północnej zostały zakończone. Uroczyste przekazanie do użytku inwestycji zrealizowanej w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” odbyło się w piątek 24 października br. Firma PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego była odpowiedzialna za należyte wykonanie zadania, na które Gmina Rozprza pozyskała środki finansowe z budżetu państwa dzięki dotacji celowej w wysokości blisko 780 tyś. złotych. Wśród władz samorządowych gminy Rozprza byli również Inspektorzy nadzoru, wykonawcy i podwykonawcy, którzy zaangażowani byli w prawidłowe wykonanie inwestycji. Przecięcia wstęgi dokonali Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy i Grzegorz Konopka Radny Gminy Rozprza.  Zanim jednak po uroczystym otwarciu pasa drogowego przejechał pierwszy samochód, droga została poświęcona przez ks. proboszcza Piotra Szubskiego.

IMG_3035.jpeg

Z uwagi na parametry pasa drogowego w Milejowie przy ulicy Północnej niezbędne było poszerzenie pasa drogowego do parametrów wymaganych przepisami. Inwestycja obejmowała budowę na długości 893,52m od ul. Kościuszki do drogi gminnej w miejscowości Longinówka. W zakresie prac droga została poszerzona o 5 metrów, powstał chodnik, zajazdy do posesji, została przeprowadzona kanalizacja deszczowa i przebudowa sieci wodociągowej, powstało oświetlenie uliczne oraz usunięto kolizję rozbudowy ulicy Północnej z istniejącymi kablami energetycznymi nn i sn.

Warto podkreślić, że wniosek gminy Rozprza o dofinansowanie przedmiotowego zadania był jednym  w powiecie piotrkowskim, który w niniejszym rozdaniu został zakwalifikowany do dofinansowania w kategorii droga gminna.