Tłumacz Migam

Dzień seniora w Niechcicach

W czwartkowe popołudnie w dawnym Ludowym Domu Kultury w Niechcicach spotkali się seniorzy należący do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów tej miejscowości, by wspólnie świętować i cieszyć się Dniem Seniora. Jak co roku Przewodnicząca Koła Pani Irena Szota czuwała nad całym spotkaniem.

IMG_2819.jpeg

Serdeczne życzenia płynęły z każdej strony, również Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza pamiętał o emerytach. Życzył wszystkim by dobroć serca, którą się kierują dawała im poczucie bezpieczeństwa i ciepła, podziękował, że Gmina Rozprza ma tak wspaniałych i chętnych do spotkań seniorów, od których młodzież może się tak wiele nauczyć.