Tłumacz Migam

Szkoła Podstawowa w Rozprzy ma nowe boisko

O tym, że sport to zdrowie wiedzą wszyscy. Dlatego w trosce o dobrą kondycję dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej w Rozprzy powstało wielofunkcyjne boisko sportowe. Prace trwały od 28 lipca do 10 października 2014 roku. Wysiłek, jaki został włożony w wykonania zadania możemy zobaczyć odwiedzając obiekt szkoły.  Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczonej do gry w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę wraz z bieżnią 4 torową oraz prostą, rzutnię do pchnięcia kuli o nawierzchni poliuretanowo – gumowej to inwestycja o wartości blisko 840 tyś. złotych.  Ponadto boisko wyposażone jest w piłkochwyty, ogrodzenie oraz małej architektury. Rezultat końcowy jest zwieńczeniem wysiłku wielu osób.

IMG_2683.jpeg

Zadanie zrealizowane przez Gminę Rozprza a wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej został sfinansowane dzięki dotacji celowej w wysokości 523 600 złotych otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach PROGRAMU pn. „ ROZWÓJ INWESTYCJI SPORTOWYCH – EDYCJA 2 – nabór 2014 r.” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warto podkreślić, że był to jedyny wniosek z terenu powiatu piotrkowskiego, który uzyskał w podanym naborze takie dofinansowanie.