Tłumacz Migam

Pracownicy

Wykaz stanowisk Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy

Nr. wew. telefonu

Imię i nazwisko

Funkcja i zadania

Nr. pokoju

E-mail

 

 

Janusz Jędrzejczyk

Burmistrz

13

 

 

19

Artur Cubała

Zastępca Burmistrza

13

a.cubala@rozprza.pl

 

20

Bogdan Górecki

Skarbnik

18

skarbnik@rozprza.pl

 

12

Anna Kaźmierczak

Sekretarz

16

a.kazmierczak@rozprza.pl

 

 

10

Aleksandra Jarosz

Obsługa Biura Rady Gminy

13

biurorady@rozprza.pl

a.jarosz@rozprza.pl

 

22

Urszula Wiśniewska

Kierownik USC

1

usc@rozprza.pl

u.wisniewska@rozprza.pl

 

21

Patrycja Janowska

Dowody osobiste, ewidencja ludności, kwalifikacja wojskowa, archiwum,

2

p.janowska@rozprza.pl

 

24

Marek Ogrodnik

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, OC i ochrony informacji niejawnych

8

zk@rozprza.pl

789-305-472

 

31

Jakub Miler

Promocja gminy

Budynek B

promocja@rozprza.pl

j.miler@rozprza.pl

 

35

Anna Harlejczyk

Działalność gosp., dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

4

a.harlejczyk@rozprza.pl

 

10

Małgorzata Boćkowska

Sekretarka

13

sekretariat@rozprza.pl

m.bockowska@rozprza.pl

 

26

Sławomir Laszczyk

Informatyk

22

informatyk@rozprza.pl

 

21

Ireneusz Bartosiewicz

Ppoż, kadry

2

i.bartosiewicz@rozprza.pl

 

21

Barbara Kielanowska

Ewidencja ludności

2

ewidludnosci@rozprza.pl

b.kielanowska@rozprza.pl

 

35

Ewa Killich

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pożytek publiczny

4

e.killich@rozprza.pl

 

15

Szymon Kozłowski

Kierownik Referatu Podatków Lokalnych

10

sz.kozlowski@rozprza.pl

 

15

Karolina Stęplewska

Opłaty i podatki lokalne

10

podatki@rozprza.pl

 

501-636-922

Katarzyna Pielużek

Księgowość podatkowa

5

 

 

501-636-922

Anna Galuś

Opłaty i podatki lokalne

5

a.galus@rozprza.pl

 

501-636-922

Kinga Próba

Opłaty i podatki lokalne

5

k.proba@rozprza.pl

 

14

Iwona Dobrowolska

Księgowość budżetowa

20

i.dobrowolska@rozprza.pl

 

14

Paulina Orłowska

Księgowość budżetowa

20

p.orlowska@rozprza.pl

 

23

Marzena Kapusta

Księgowość budżetowa

19

m.kapusta@rozprza.pl

 

23

Marta Gieroń

Księgowość budżetowa

19

m.gieron@rozprza.pl

 

23

Agnieszka Skrobek

Księgowość budżetowa

19

a.skrobek@rozprza.pl

 

501-636-922

Jolanta Dorosławska

Kasjerka

5

 

 

13

Daniel Dybalski

Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej

17

inwestycje@rozprza.pl

d.dybalski@rozprza.pl

 

13

Joanna Zając

Zamówienia publiczne

17

zamowienia@rozprza.pl

j.zajac@rozprza.pl

 

 

13

Urszula Wieczorek

Inwestycje

17

u.wieczorek@rozprza.pl

 

25

Mateusz Nowakowski

Gospodarka przestrzenna

9

planowanie@rozprza.pl

 

25

Piotr Zaborowski

Gospodarka przestrzenna

9

p.zaborowski@rozprza.pl

 

14

Anna Toma

Fundusze zewnętrzne

20

a.toma@rozprza.pl

 

14

Michał Tokarski

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

20

m.tokarski@rozprza.pl

 

17

Małgorzata Wrzeszcz

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

6

ochronasrodowiska@rozprza.pl

m.wrzeszcz@rozprza.pl

 

17

Monika Michalska

Gospodarka gruntami

6

m.michalska@rozprza.pl

 

18

Ewa Jończyk

Podziały nieruchomości, zabytki, cmentarze, gospodarka odpadami

7

e.jonczyk@rozprza.pl

 

31

Łukasz Mazurczyk

Wycinka drzew i krzewów, zajęcie pasa drogowego,

Budynek B

l.mazurczyk@rozprza.pl

 

31 Grzegorz Konopka Bieżące utrzymanie dróg, odłapywanie psów Budynek B g.konopka@rozprza.pl  

18

Agnieszka Bogucka

Gospodarka odpadami

7

utrzymanieczystosci@rozprza.pl

 

24 Anetta Tarnowska-Lasek Czyste powietrze 8 a.lasek@rozprza.pl  

27

Ewa Góral - Zielonka

Radca Prawny

21

 

 

27

Ilona Maćkiewicz

Radca Prawny

21

 

 

27

Dominik Wroński

Radca Prawny

21