Pracownicy

Pracownicy Urzędu Gminy w Rozprzy
stanowiska
wykaz wewnętrznych numerów telefonicznych Urzędu Gminy w Rozprzy

Numer wewnętrzny telefonu. Imię i nazwisko Funkcja i zadania Numer pokoju                E-mail
11 Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy 13  
19 Artur Cubała Zastępca Wójta Gminy 13  a.cubala@rozprza.pl
20 Bogdan Górecki Skarbnik Gminy 18 skarbnik@rozprza.pl
12 Bożena Nagrodzka Sekretarz Gminy 16  b.nagrodzka@rozprza.pl
    Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich oraz Promocji    
10 Aleksandra Jarosz Obsługa Rady Gminy 13  a.jarosz@rozprza.pl
22 Urszula Wiśniewska Kierownik USC 1

usc@rozprza.pl

u.wisniewska@rozprza.pl

21 Danuta Skóra Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego, kwalifikacja wojskowa, archiwum 2  d.skora@rozprza.pl
13 Łukasz Antoszczyk Promocja gminy   17

promocja@rozprza.pl

l.antoszczyk@rozprza.pl

35 Anna Harlejczyk Działalność gospodarcza, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 4  a.harlejczyk@rozprza.pl
10 Małgorzata Boćkowska Sekretarka 13

sekretariat@rozprza.pl

m.bockowska@rozprza.pl

26 Sławomir Laszczyk Informatyk 22 informatyk@rozprza.pl
21 Ireneusz Bartosiewicz Ppoż, kadry 2  i.bartosiewicz@rozprza.pl
21

Barbara Kielanowska

Ewidencja ludności 2

 ewidludnosci@rozprza.pl

b.kielanowska@rozprza.pl

35 Ewa Paras Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 e.paras@rozprza.pl
    Referat Podatków, Opłat i Windykacji    
15 Szymon Kozłowski Kierownik Referatu 10  sz.kozlowski@rozprza.pl
16 Jadwiga Jagiełło Księgowość podatkowa 5  j.jagiello@rozprza.pl
16 Anna Galuś Opłaty i podatki lokalne 5 a.galus@rozprza.pl
16 Jolanta Radziszewska Opłaty i podatki lokalne 5  j.radziszewska@rozprza.pl
    Referat Finansowo - Budżetowy    
14 Iwona Dobrowolska Księgowość budżetowa 20  i.dobrowolska@rozprza.pl

14

Paulina Bora
Księgowość budżetowa 20 place@rozprza.pl
23 Marzena Kapusta Księgowość budżetowa 19  m.kapusta@rozprza.pl
23 Marzena Sikora Księgowość budżetowa 19  m.sikora@rozprza.pl
23 Marta Gieroń Księgowość budżetowa 19  m.gieron@rozprza.pl
28 Katarzyna Pielużek Kasjerka 5  k.pieluzek@rozprza.pl
    Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej    
13 Marzena Kacperczyk Kierownik Referatu (inwestycje) 17

inwestycje@rozprza.pl

m.kacperczyk@rozprza.pl

13 Joanna Zając Zamówienia publiczne 17

zamowienia@rozprza.pl

j.zajac@rozprza.pl

25 Daniel Dybalski Gospodarka przestrzenna 9

planowanie@rozprza.pl

d.dybalski@rozprza.pl

25 Piotr Zaborowski Gospodarka przestrzenna 9  p.zaborowski@rozprza.pl
    Zespół ds. Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy    
14 Anna Toma Fundusze zewnętrzne 20

funduszeue@rozprza.pl

a.toma@rozprza.pl

14 Michał Tokarski Fundusze zewnętrzne 20

efs@rozprza.pl

m.tokarski@rozprza.pl

    Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska    
17 Małgorzata Wrzeszcz Kierownik Referatu (ochrona środowiska) 7

ochronasrodowiska@rozprza.pl

m.wrzeszcz@rozprza.pl

18   Gospodarka gruntami 7 rolnictwo@rozprza.pl
18 Monika Michalska Podziały nieruchomości, zabytki, cmentarze, pożytek publiczny 7

pozytek@rozprza.pl

m.michalska@rozprza.pl

24 Edmund Gałkowski Wycinka drzew i krzewów, zajęcie pasa drogowego, dodatki mieszkaniowe 8  
24 Edmund Gałkowski Bieżące utrzymanie dróg, odłapywanie psów 8  e.galkowski@rozprza.pl
18 Jan Życiński Gospodarka odpadami 6  j.zycinski@rozprza.pl
    Zespół Radców Prawnych    
27 Ewa Góral - Zielonka Radca Prawny 21  
27 Ilona Maćkiewicz Radca Prawny 21  

 
Łukasz Antoszczyk