Tłumacz Migam

I N F O R M A C J A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROZPRZY z dnia 17 października 2014 roku

I  N  F  O  R  M  A C  J A

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROZPRZY

z dnia 17 października 2014 roku

Zgodnie z § 13 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - informuję, że w dniu 20 października 2014 roku o godz. 13-tej w sali nr 13 Urzędu Gminy w Rozprzy odbędzie się publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rozprza w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Krystyna Dobrowolska