Tłumacz Migam

Ślubowanie uczniów klasy I w Nowej Wsi

Dzień 14 października 2014 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Oprócz uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej, podczas którego 11 pierwszoklasistów zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. To święto już na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości. Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest szkoła. Muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie stawiają przed nim nauczyciele. Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się pod okiem wychowawczyni pani Lidii Jureńczyk od początku roku. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia. Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też gości- przybyli rodzice i rodzeństwo pierwszaków.

PA141197.jpeg

Na początku dyrektor szkoły skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich w szkole. Następnie uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Podniosłym momentem uroczystości było oczywiście ślubowanie pierwszoklasistów składane w obecności pocztu sztandarowego.

Wiele emocji wzbudził także obrzęd pasowania pierwszaków na uczniów. Ceremonii tej dokonała Dyrektor Justyna Kaniewska. Dotknięcie ramienia każdego pierwszaka ogromnym ołówkiem wyrażało przyjęcie go do uczniowskiej społeczności. Wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego składali swoim młodszym kolegom życzenia i obdarowali ich drobnymi prezentami.

PA141218.jpeg

 Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie !!!