Tłumacz Migam

Święto Edukacji Narodowej w Nowej Wsi

Najlepsi nauczyciele to ci, którzy wskazują gdzie patrzeć, ale nie powiedzą, co masz zobaczyć.

Są w roku szkolnym dni, które wyróżniają się wśród innych. Taki był dzień 14 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Świętowano wówczas Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, na który oprócz pracowników szkoły, uczniów i rodziców przybyło wielu gości. Był Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gminy pani Elżbieta Piątek a także emerytowani pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły Justyna Kaniewska i wójt gminy przekazali życzenia dla obecnych i byłych pracowników szkoły. Dyrektor wręczyła również nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej paniom: Bogumile Wewiura, Beacie Kołowrotkiewicz, Beacie Mazerant, Iwonie Marciniak i Lidii Jureńczyk oraz pracownikom obsługi pani Bożenie Zięba, Annie Szopa, panu Zbigniewowi Jakubik a także pani sekretarce Urszuli Wojtania.

PA141263.jpeg

Uroczystość uświetniły wiersze i piosenki przygotowane przez uczniów klasy III pod kierunkiem pani Agnieszki Jaskólskiej. Przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego również przekazali życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.