Tłumacz Migam

Nowa EKOPRACOWNIA w Milejowie

14 października 2014r. to dzień, który na długo zapadnie w pamięci zarówno uczniom, nauczycielom jak i pracownikom Szkoły Podstawowej im. ppłka St. Sienkiewicza w Milejowie. W Dniu Edukacji Narodowej przyjęto w poczet uczniów szkoły pierwszoklasistów – odbyło się Ślubowanie klasy I, a także nastąpiło otwarcie nowo powstałej EKOPRACOWNI.

IMG_2291.jpeg

Pracownia powstała w drodze konkursu "Moja wymarzona ekopracownia", dzięki wysokiej dotacji WFOŚiGW w Łodzi wspartej środkami własnymi szkoły oraz dzięki pomocy Gminy Rozprza. Całość inwestycji wyniosła – 36 581,38 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 29 265,10 zł i udział własny szkoły - 7 316,28 zł.

Nowe meble, ławki oraz krzesła postawione wśród odnowionych, czystych ścian, na nowej wykładzinie sprawiają, że sala nr 3, w której utworzono EKOPRACOWNIĘ jest teraz przytulniejsza, barwniejsza i radośniejsza. Efekt ten potęgują nowe energooszczędne lampy, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, laptop, specjalistyczne mikroskopy, czy podświetlane globusy. Niezastąpionymi pomocami dydaktycznymi są zakupione modele, charakterystyczne okazy zatopione w tworzywie, plansze, mapy czy rośliny zielone. Są one szczególnie atrakcyjne w realizacji treści programowych o charakterze ekologicznym, przyrodniczym czy geograficznym. Aby efekty nauczania i wychowania w SP w Milejowie były jak najlepsze szkoła stara się perspektywicznie planować zadania związane z unowocześnianiem oraz uatrakcyjnianiem zajęć dydaktycznych.

IMG_2273.jpeg

W ramach zadania pn. "Utworzenie szkolnej ekopracowni na potrzeby edukacji przyrodniczej" szkoła ze swojej strony wykonała remont związany z pracami wodno-kanalizacyjnymi, czy wylewki pod założenie wykładziny. We własnym zakresie położono również tynk ozdobny i odmalowano ściany oraz sufit. Prace te zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Rozprza, w tym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy.

W uroczystości uczestniczyli Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Anna Toma z Zespołu ds. Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy, Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Konopka Radny Gminy Rozprza, Proboszcz Parafii w Milejowie ks. Piotr Szubski oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Andrzej Czapla,  którzy wraz z Dyrektor Szkoły Iloną Szewczyk dokonali przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia EKOPRACOWNI. Opiekunem pracowni jest Jolanta Pawlikowska.

IMG_2418.jpeg

Uroczystość została uświetniona występem uczniów z koła literacko-czytelniczego, którzy w humorystyczny sposób przedstawili przywary wielu turystów i konieczność dbania o otaczającą nas przyrodę. Podejmowane przez szkołę działania mają pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych, rozwój potencjału dydaktycznego młodzieży oraz uwrażliwiają uczniów na piękno przyrody.