Tłumacz Migam

Moja wymarzona ekopracownia

eko1.png

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Rozprzy wzięła udział w  kolejnej edycji konkursu "Moja wymarzona ekopracownia", ogłoszonym  przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymana dotacja w wysokości 27 438,00 zł
(wartość ogólna zadania 36 151zł),
została wykorzystana na realizację zadania:
"Szkolny EKOzakątek"- utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby edukacji przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy
 
Sala wyposażona została w nowoczesne meble, gabloty, tablicę interaktywną
 aparat fotograficzny, mikroskopy, lornetki, kompasy, atlasy, mapy, gry dydaktyczne, zestawy interaktywne, zestawy doświadczalne, okazy skał, stacje pogodową, rośliny doniczkowe (sukulenty, kaktusy, epifity) i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

Od 10 września 2014r. rozpoczęła się realizacja

Programu Edukacji Ekologicznej

„Przygoda z ekologią”

z wykorzystaniem pracowni przyrodniczej „Szkolny ekozakątek

poprzez:

  • stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, które w połączeniu z tablicą multimedialną  uatrakcyjnią lekcje, pobudzą uczniów do twórczego myślenia,
  • polepszenie warunków nauczania młodzieży i poprawienie jakości pracy szkoły,
  • umożliwienie uczniom pracy z nowymi programami, filmami edukacyjnymi i wirtualnymi podręcznikami,
  • organizowanie uroczystości, spotkań warsztatowych,  konkursów związanych z tematyką ekologiczną i przyrodniczą dla uczniów.
    Mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć przez lata uczniom w zdobywaniu wiedzy przyrodniczej, a nauczycielom ułatwi pracę z młodzieżą.

 

Wszystkim osobom, którzy pomogli w realizacji projektu, koordynatorzy serdecznie dziękują.