Tłumacz Migam

Powstało Gminne Centrum Kultury w Rozprzy

lgd.png

Zakończył się długo oczekiwany remont budynku po byłej Spółdzielni GS, w którym powstało  Gminne Centrum Kultury w Rozprzy.

Dzięki pozyskanym funduszom powstało Gminne Centrum Kultury, w którym siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna a sam budynek jest wyposażony w nowoczesną infrastrukturę a co najważniejsze przystosowany jest również dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aktualnie budynek jest wyposażane w meble i sprzęt informatyczny niezbędny do funkcjonowania i sprawnej obsługi mieszkańców.

Jest to miejsce, które będzie oferowało kompleksowe usługi pod jednym dachemmówi wójt Janusz Jędrzejczyk. W środku znajduje się sala konferencyjna, sale warsztatowe w których prowadzone będą zajęcia z zakresu kultury, sztuki i szereg innych działań. Poprawi to z pewnością jakość usług i zwiększy ofertę kulturalną dla mieszkańców- kontynuuje wójt gminy.

Operacja prowadzona była w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo -usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy".  Na to zadanie Gmina Rozprza pozyskała środki w ramach działania  „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzięki naborom prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM.

Kwota dofinansowania: 500.000,00 zł.

Michał Tokarski