Tłumacz Migam

Zaproszenie

ue.png

 

Z A P R O S Z E N I E

W związku z zaawansowaniem prac dotyczących aktualizacji
"Strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku"

 

WÓJT GMINY ROZPRZA
s e r d e c z n i e  z a p r a s z a  przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji oraz jednostek organizacyjnych

działających na terenie Gminy Rozprza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, którego celem jest przedstawienie wyników badań ankietowych, wypracowanej misji, wizji, celów strategicznych i operacyjnych Gminy Rozprza.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 października 2014 r. o godz. 10.00

w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3 (pok. nr 3, parter).

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Rozprza

 Janusz Jędrzejczyk

Przewidywany program spotkania:
- Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku.
- Uwagi i spostrzeżenia zaproszonych gości - dyskusja.
- Podsumowanie.

 HERB.png

 

I N F O R M A C J A

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które  odbędzie się w dniu 8 października 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3 (pok. nr 3, parter), dotyczącym projektu "Strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku" na adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej firmy/organizacji/instytucji/jednostki organizacyjnej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 7 października 2014 r.

Dziękujemy!

Projekt strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Rozprzy (adres: Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rozprza.pl

Dodatkowych informacji udziela Anna Toma Koordynator Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Rozprzy (pokój nr 20), nr tel.: 44 615 80 68 w.14; e-mail: a.toma@rozprza.pl

 

„Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego