Tłumacz Migam

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - projekt

ue.png

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 rokup r o j e k t

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rozprza!
Urząd Gminy w Rozprzy w rozpoczął w kwietniu bieżącego roku prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku. Jest to dokument określający długookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju Gminy oraz cele, których realizacja będzie niezbędna dla poprawy jakości życia Mieszkańców. Przygotowanie dokumentu realizowane jest w ramach środków unijnych.
Bardzo ważnym, kolejnym krokiem w ramach prac są  k o n s u l t a c j e  s p o ł e c z n e.

Zapraszamy do wypowiedzenia się w kwestii projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku poprzez wypełnienie ankiety.

Treść dokumentu oraz ankiety w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy w Rozprzy (adres: Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza), ponadto w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rozprza.pl

Link do ankiety http://webankieta.pl/ankieta/wv1c394x

Każda ankieta jest w pełni anonimowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas!

 

Koordynator Zespołu                                                                                    Wójt Gminy Rozprza

    /-/ Anna Toma                                                                                           /-/ Janusz Jędrzejczyk

 

PDFStrategia Rozwoju Gminy Rozprza v1.10.2014_OK.pdf (1,20MB)

PDFRozprza- ankieta konsultacje.pdf (100,51KB)

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu - STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA DO 2020 ROKU -.pdf (393,52KB)

PDFUchwała Nr XXXV.pdf (233,85KB)

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXV_63_2014.pdf (2,09MB)

„Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego