NZOZy

Na terenie Gminy Rozprza działają dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące podstawową opiekę medyczną:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RO-MED 
Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza
tel. 044/ 615 80 42

dyżury lekarzy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

pobrania krwi do badań odbywają się w środy i piątki w godzinach 7:00 - 9:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niechcicach
ul. Piotrkowska, Niechcice
97-340 Rozprza
tel. 044/ 615 06 97

Podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców Gminy Rozprza w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie w godz. 18:00 - 8:00 udziela:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Roosevelta 3
tel. 44 645 11 72, 667 777 519