Tłumacz Migam

Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi ekspresowej S12"

W dniu 11 września 2014 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi odbyła się rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego”. Poprzez rozesłaną kurendę Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza poinformował mieszkańców miejscowości Longinówka, Milejów i Milejowiec o terminie rozprawy administracyjnej oraz zapewnieniu mieszkańcom przez Urząd Gminy dojazdu do Łodzi.

RDOŚ.jpeg

Na spotkaniu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Gminę Rozprza reprezentował Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy oraz mieszkańcy Milejowca i Milejowa. Janusz Jędrzejczyk wójt gminy przedstawił stanowisko Gminy Rozprza   w sprawie negatywnego zaopiniowania planowanej trasy S12 we wszystkich wariantach przebiegających przez teren gminy Rozprza (wariant W5, wariant W6 i wariant W7, w tym pokrywający się z wariantem W7 wariant W8).  Ponadto Wójt Gminy podkreślił, że wariant W6 oraz wariant W7 (W8)  powstały w wyniku wniesienia uwag przez mieszkańców gminy Sulejów. Mieszkańcy Longinówki, Milejowa i Milejowca nie mieli możliwości zapoznania się z ich przebiegiem, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddział GDDiA w Łodzi i wielokrotnie odmawiały Gminie Rozprza przeprowadzenia uzupełniających konsultacji społecznych.