Tłumacz Migam

Organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa - to nienastawiona na zysk i dobrowolna pod względem członkostwa grupa obywateli, zorganizowana na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, w której zakres zainteresowań wchodzą kwestie służące dobru powszechnemu. Organizacje pozarządowe pełniąc różnorodne funkcje społeczne i składając się z ludzi posiadających wspólny cel, naświetlają rządom potrzeby obywateli, monitorują implementację różnorodnych programów i polityk, a także zachęcają obywateli państw do udziału w życiu swej społeczności. Dostarczają analizy i ekspertyzy, służą jako mechanizmy wczesnego ostrzegania, a także pomagają w implementacji międzynarodowych porozumień. Na terenie gminy Rozprzy działają obecnie 27 organizacji stanowiących bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy: Ewa Killich tel. 44 615-80-54, 615-80-68, 615-80-71 wew. 35 e-mail: e.killich@rozprza.pl

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rozprza

1. Gminny Klub Sportowy "Czarni" w Rozprzy, Sportowa 7a, 97-340 Rozprza 

2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Rozprzy, Szkolna 1, 97-340 Rozprza

3. Ludowy Klub Sportowy "START" w Niechcicach, Sportowa 1a, 97-340 Niechcice, Rozprza

4. Ludowy Klub Sportowy w Mierzynie, Mierzyn 31, 97-340 Rozprza

5. Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza, Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza

6. Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kasztelan", Sportowa 12A,97-340 Rozprzy

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Białocinie, Białocin 67, 97-340 Rozprza

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach Dużych, Łazy Duże 11A, 97-340 Rozprza

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Niechcicach, Zakładowa 5, 97-340 Rozprza

10. Stowarzyszenie "Zacisze" przy Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, Łochyńsko 75A (Dom Pomocy Społecznej), 97-340 Rozprza

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie, Ignaców 59A, 97-340 Rozprza

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Longinówce, Longinówka 69, 97-340 Rozprza

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Cekanowie, Cekanów 28, 97-340 Rozprza

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi, Stara Wieś 61, 97-340 Rozprza

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Straszowie, Straszów 24, 97-340 Rozprza

16. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Okręg Piotrków Trybunalski, Sportowa 7, 97-340 Rozprza

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce, Janówka 18B, 97-340 Rozprza

18. Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku Małym, Rajsko Małe 26, 97-340 Rozprza

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu, Lubień 52, 97-340 Rozprza

20. Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie, Mierzyn 146, 97-340 Rozprza

21. Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowcu, Milejowiec 45, 97-340 Rozprza 

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy, Rynek Piastowski 28, 97-340 Rozprza

23. Ochotnicza Straż Pożarna we Wronikowie, Wroników 28, 97-340 Rozprza

24. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NIECHCIC I GMINY ROZPRZA, ul. Częstochowska 36, 97 - 340 Rozprza, e-mail: 

25. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WRONIKOWA I GMINY ROZPRZA PRZYJAZNA WIEŚ, Wroników 28, 97-340 Rozprza, 

26. Stowarzyszenie "Trójrzecze. Nad Pilicą, Luciążą i Czarną". Mierzyn 20, 97-340 Rozprza http://www.trojrzecze.pl

27. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu piotrkowskiego EUROAKTYWNI, ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza, tel. 606-666-877 www.euroaktywni.pl