Tłumacz Migam

Mierzyn ma nową drogę

Jak już wcześniej informowaliśmy budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie została zakończona. Mieszkańcy mają nie tylko nowy chodnik ale również zatokę parkingową z nowym oświetleniem w technologii energooszczędnej. Uroczysty odbiór drogi odbył się w obecności mieszkańców Mierzyna i władz samorządowych. Wstęga została przecięta przez Janusza Jędrzejczyka wójta gminy Rozprza, Tomasza Gemela przewodniczącego Rady Gminy oraz gościa specjalnego Stanisława Cubałę starostę powiatu piotrkowskiego.

Dobro mieszkańców miał na uwadze również proboszcz parafii Św. Mikołaja BW w Mierzynie ks. Benedykta Stanek, który poświęcił nową drogę by dobrze służyła użytkownikom. Prace budowlane zostały wykonane przez firmę PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zostało dofinansowane w ramach funduszy unijnych – PROW (do 80% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych).