Tłumacz Migam

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Rozprzy

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Rozprza zostaną doposażone a uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć. A wszystko dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Dnia 5 sierpnia br., Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego umowę na dofinansowanie projektu „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza".

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2014r. do 30 czerwca 2015 roku, a celem jego jest harmonijny rozwój kompetencji kluczowych u 366 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rozprza.

W ramach projektu zorganizowane będą dodatkowe zajęć rozwijające i wyrównawcze dla uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest powołany przez Wójta Gminy, Zespół realizujący projekt, którego pracami koordynuje Michał Tokarski.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w poszczególnych szkołach z zachowaniem terminów: do 15 września dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rozprzy, Milejowie, Nowej Wsi, Straszowie, Niechcicach oraz Gimnazjum w Niechcicach.

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w szkołach oraz na stronie internetowej Gminy Rozprza, www.rozprza.pl

Wartość projektu, który dofinansowany jest w całości z zewnątrz, wynosi 238 378,10 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Pliki do pobrania

PDFFormularz zgłoszeniowy (421,88KB)

PDFRegulamin uczestnictwa (323,46KB)