Tłumacz Migam

Zakup strojów reprezentacyjnych dla Orkiestry OSP w Rozprzy "KASZTELANIA"

kapital_czarno_biale_logo.png

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 w ramach działania 413  Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

              Operacja pn.:  „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Orkiestry OSP w Rozprzy „KASZTELANIA” została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach działania.