Tłumacz Migam

Zakup strojów i pulpitów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie

kapital_czarno_biale_logo.png

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 w ramach działania 413  Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

              Operacja pn.:  „Zakup strojów i pulpitów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie” została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach działania.

Całkowity koszt operacji: 5 609,60

Udział środków UE: 3 953,68

Wkład Beneficjenta: 667,49

Beneficjent: Gmina Rozprza

 

Celem operacji jest wzrost aktywizacji społeczności lokalnej, kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz promocja Gminy oraz obszaru LGD poprzez zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie.

W ramach projektu zakupiono 17 bluzek i 17 par butów oraz 20 pulpitów do nut. Projekt będzie oddziaływał na lokalne otoczenie i będzie miał wpływ na zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji Lokalnej Grupy Działania "BUD-UJ RAZEM".

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.