Tłumacz Migam

Zakończono budowę chodnika w Mierzynie

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie została zakończona. Mieszkańcy mają nie tylko nowy chodnik ale również zatokę parkingową z nowym oświetleniem w technologii energooszczędnej.

sam_0452.jpeg

Prace budowlane zostały wykonane przez firmę PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę przetargową, w wyniku której 22 maja została podpisana umowa. Obecnie trwają prace przygotowawcze do odbioru końcowego,  planowanego, zgodnie z warunkami umowy na dzień 31 lipca br..

Zadanie jest dofinansowane w ramach funduszy unijnych – PROW (do 80% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych).