Tłumacz Migam

Budowa chodnika w miejscowości Janówka

Trwają prace związane z położeniem chodnika wzdłuż istniejącej drogi o długości 1.010,55 m, wraz z przebudową zjazdów do posesji oraz wymianą istniejących opraw na energooszczędne typu LED.

Inwestycja zostanie wykonana przez firmę OLBUD z Łodzi, która z najkorzystniejszą ofertą 6 maja br. przystąpiła do przetargu nieograniczonego. Termin wykonania zadania przewidziany jest na początek sierpnia.

Zadanie jest dofinansowane w ramach funduszy unijnych - PROW, (do 80% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych).

sam_0302.jpeg