Tłumacz Migam

Infrastruktura Sportowa PLUS na rok 2024

Gmina Rozprza realizuje zadanie pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza – etap I” dofinansowane w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2024 rok.

Dotowane zadanie polega na modernizacji obiektu sportowego – stadion im. Antoniego Maszewskiego w Rozprzy, natomiast planowane do wykonania prace w szczególności będą polegały na: wymianie siedzisk bez oparcia, odnowieniu konstrukcji metalowej, wymianie nawierzchni z płyt betonowych/chodnikowych.

Nadmieniamy, iż zadanie to będzie realizowane z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696 ze zm.).

Koszt całkowity zadania: 376.000,00 zł

Wartość dotacji: 285.000,00 zł

Wartość wkładu własnego: 91.000,00 zł

W najbliższych latach Gmina Rozprza planuje kolejne prace modernizacyjne na niniejszym obiekcie.

LOGO_Infrastruktura Sportowa PLUS_2024