Tłumacz Migam

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Rozprza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkole.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej obecnie stołówki szkolnej (tj. własnej kuchni i jadalni) mieszczącej się w budynku publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy – budynek A, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia kuchni i niezbędnego wyposażenia pomieszczenia do spożywania posiłków – jadali szkolnej w celu poprawy standardu funkcjonowania pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków.

Koszt całkowity zadania: 100.000,00 zł

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego: 80.000,00 zł

Wkład finansowy własny: 20.000,00 zł