Tłumacz Migam

Wielkanocne przygotowania w grupie "Słoneczka"

Burmistrz Rozprzy Artur Cubała, na zaproszenie przedszkolaków, odwiedził Przedszkole w Rozprzy. Dzieci z grupy "Słoneczka" zaprezentowały jak przygotowują się do Wielkiejnocy.

Była to również okazja do przedstawienia projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego przedszkole zostanie doposażone a przedszkolaki otrzymają ciekawe zajęcia.