Tłumacz Migam

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Rozprzy

Dnia w piątek 5 września br. Szkoła Podstawowa w Rozprzy wzięła udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Dzięki lekturze „Potopu” (w klasach IV-VI) oraz „W pustyni i w puszczy” (klasy III) Henryka Sienkiewicza czytelnicy doświadczali poczucia wspólnoty, odkrywali mądrość i piękno zawarte w tych dziełach. Uczniowie mieli okazję słuchać tekstów czytanych przez sekretarz Gminy Rozprza Bożenę Nagrodzką,  dyrektor szkoły Beatę Gemel, wicedyrektor Lidię Świrską, sekretarza szkoły Krystynę Zielińską, przedstawiciela rodziców, niemal wszystkich nauczycieli oraz księdza Mariusza Szczypiora.

p1090029.jpeg

Uczestników Narodowego Czytania witała tablica ścienna zatytułowana „Czasy świetności Rzeczpospolitej” i utwór „Dumka na dwa serca”, żegnała piosenka „Hej sokoły”. Prowadzące uroczystość Pani Anna Barczyk i Teresa Długosz zapoznały  zebranych z projektem- jego twórcą  i  celami oraz  znaczeniem „Trylogii’. W sali znajdowały się dwie mapy pokazujące Rzeczpospolitą i  z czasów akcji „Potopu”, i z czasów, w których Henryk Sienkiewicz pisał swój cykl ku pokrzepieniu serc.

p1090032.jpeg

Było bardzo uroczyście. Wydarzenie uświetnił fakt otrzymania przez szkołę pieczęci - z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego-  przedstawiającej logo Narodowego Czytania. Każdy uczestnik spotkania otrzymał przed wyjściem na pamiątkową kartkę opatrzoną  pieczęcią.Uroczystość odbyła się w nowej ekopracowni, prowadzonej przez panią Agnieszkę Świstak.

Galeria