Tłumacz Migam

Szkoła w Niechcicach jak nowa!

12 marca w Niechcicach odbyła się akademia z okazji zakończenia głównych prac przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Niechcicach.

Uroczystość poprowadził Michał Lacheta Dyrektor Szkoły, a wśród przybyłych gości była Pani Katarzyna Lubnauer – Wiceminister Edukacji Narodowej, władze Powiatu Piotrkowskiego na czele z Piotrem Wojtysiakiem Starostą Piotrkowskim, władze gminy Rozprza na czele z burmistrzem Arturem Cubałą oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Agatą Bartkowska i radnymi Rady Miejskiej w Rozprzy Jolantą Krupą oraz Teresą Sikorską.

Spotkanie było okazją do rozmowy z Panią Minister na temat innych inwestycji w oświatę realizowanych na terenie Gminy Rozprza, a w szczególności rozbudowy Szkoły Podstawowej w Milejowie.

Jak podkreśla Dyrektor Szkoły Michał Lacheta – „Już w tym momencie zauważyliśmy ogromne oszczędności jakie idą z termomodernizacją Szkoły. W Szkole jest o wiele cieplej, a w chwili obecnej zużywamy średnio jedynie 80 litrów oleju opałowego, gdzie wcześniej średnie dobowe zużycie oscylowało w około 200 litrach”.

 „Zależy nam na zapewnieniu naszym uczniom zdrowych i komfortowych warunków do nauki i rozwoju. Dodatkowo, dzięki termomodernizacji, budynek zyskał nowe walory estetyczne i użytkowe” – dodaje Burmistrz Rozprzy Artur Cubała.

W ramach inwestycji która rozpoczęła się w minionym roku wykonano następujące prace:

·         wymiana drzwi zewnętrznych do budynku,

·         wymiana stolarki okiennej,

·         ocieplenie ścian zewnętrznych,

·         ocieplenie dachu budynku Szkoły oraz dachu Sali gimnastycznej,

·         montaż parapetów zewnętrznych,

·         wykonanie odwodnienia dachu,

·         przebudowa istniejących dojść i utwardzeń wokół Szkoły

·         wykonanie instalacji odgromowej budynku

2.463.834,04 zł kosztowała termomodernizacja Szkoły w Niechcicach. Na ten cel gmina Rozprza otrzymała 970.200,00 zł dofinansowania z Programu Polski Ład.

Ponadto przy Szkole Podstawowej w Niechcicach zakończyła się inwestycja, polegająca na zagospodarowaniu terenu przy Szkole. W wyniku prac wybudowano 23 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, przebudowano istniejący zjazd z ul. Szkolnej, wybudowano zatokę autobusową dla autobusu szkolnego oraz wykonano nowe ogrodzenie dookoła Szkoły. Wartość tego zadania to 648.875,06 zł.

Burmistrz Rozprzy dziękuje za pomoc i wsparcie przy realizacji inwestycji Radzie Miejskiej w Rozprzy, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Rozprzy, właścicielom oraz pracownikom firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ALGOS – Andrzej Lasek