Tłumacz Migam

" I ekologiczny piknik rodzinny na terenie Miasta i Gminy Rozprza”

„Kampania edukacyjna – I ekologiczny piknik rodzinny na terenie Miasta i Gminy Rozprza” – zadanie otrzymało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

28 lutego 2024 r. w Łodzi Burmistrz Rozprzy Artur Cubała podpisał umowę na realizację tego zadania.

Problematyka wydarzenia dotyczy ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Piknik zorganizowany zostanie we wrześniu 2024 roku i będzie obejmował 5 stanowisk edukacyjnych, tj.: stanowisko naukowe – przekazywanie wiedzy przez zabawę, stanowisko wiedzy z zakresu ochrony powietrza – możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programów „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, dobre praktyki w ochronie środowiska; stanowisko sportowe – eko-zajęcia aktywizujące najmłodszych; stanowisko prac manualnych – prace plastyczne i techniczne związane z ochroną powietrza; stanowisko malowania twarzy w eko-wzory.

Ponadto nie zabraknie dmuchańców w tematyce eko oraz konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych, także o tematyce związanej z ochroną powietrza.

Koszt całkowity zadania: 45.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 35.000,00 zł

Udział własny: 10.000,00 zł

Burmistrz Rozprzy Artur Cubała

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi