Tłumacz Migam

Kolejne zebrania sprawozdawczo-programowe za nami

Mierzyn, Rajsko Małe, Milejowiec oraz Cekanów to ostatnie Jednostki OSP, które w regulaminowym czasie odbyły zebrania sprawozdawczo-programowe.

Spotkania te były okazją do podsumowania prac i udzielenia absolutorium za wykonanie planu w 2023 roku oraz przedstawienia planów na 2024 rok.

Wszystkim Druhom dziękuje za aktywną działalność w 2023 roku oraz życzę tylu samych powrotów z akcji ile wyjazdów mówił Artur Cubała – Burmistrz Rozprzy.