Tłumacz Migam

Kolejne lampy zostaną wymienione na nowe

W obecnym czasie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy trwa wymiana opraw oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie gminy Rozprza. Wymieniane są stare oprawy sodowe na nowe energooszczędne oprawy LED. Wymienionych zostanie 230 szt. opraw. Koszt zadania wyniesie 90 tyś. zł.  Jest to kolejny etap prac które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym. W pierwszym etapie zostały wymienione oprawy oświetleniowe przy drogach powiatowych w ilości 463 szt. za kwotę 167 tyś. zł.

 Po wymianie opraw na energooszczędne w wyniku zmniejszenia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej wydłużamy czas pracy oświetlenia ulicznego do godziny pierwszej w nocy. Poranne uruchamianie oświetlenia pozostaje bez zmian.