Tłumacz Migam

Turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Rozprzy na szczeblu gminnym odbył się turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród  dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne eliminacje rozgrywano w trzech grupach wiekowych.:

W I grupie wiekowej -  uczniowie  klas I – IV szkół podstawowych udział wzięło 16 uczestników. Po testach pisemnych i rozgrywkach finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

 1. Alicja Smuga – OSP Niechcice

 2. Antonina Chrapek – OSP Niechcice

 3. Julia Janicka – OSP Niechcice

 4. Antonina Olczyk – OSP Rajsko Małe

 5. Natalia Szymanek – OSP Lubień

W II grupie wiekowej - uczniowie klas V – VIII udział wzięło 34 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

 1. Oliwia Misztela – OSP Stara Wieś

 2. Alicja Jachimowska – OSP Lubień

 3. Amelia Bełdowska – OSP Lubień

 4. Julia Szymanek – OSP Lubień

 5. Jowita Kędra – OSP Lubień

W III grupie wiekowej - uczniowie szkół ponadpodstawowych  udział wzięło 30 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

 1. Maksymilian Kropiś – OSP Niechcice

 2. Filip Purgał – OSP Lubień

 3. Adam Zdziarski – OSP Lubień

 4. Wiktor Kropiś – OSP Niechcice

 5. Daniel Zimny – OSP Stara Wieś

Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Rozprzy Artura Cubałę.

Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii reprezentować będą Gminę Rozprza na powiatach eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wręczenia nagród dokonał  Burmistrz Rozprzy a zarazem Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego Związku OSP w Rozprzy - Artur Cubała, wiceprezes Andrzej Matuszczyk, Komendant Gminny OSP – Artur Kropiś oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski. Organizatorzy Turnieju dziękują serdecznie dyrektorowi SP w Rozprzy Pani Beacie Gemel za okazaną pomoc oraz przygotowanie szkoły do przeprowadzenia konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim kierownikom i opiekunom za trud i pracę włożoną w przygotowanie młodzieży do turnieju.