Tłumacz Migam

Kolejne zebrania sprawozdawczo-programowe za nami

Styczeń i luty to miesiące gdzie w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odbywają się zebrania sprawozdawczo-programowe. W ostatnim czasie takie spotkania odbyły się w Niechcicach, Longinówce, Białocinie oraz Starej Wsi.

Druhowie przyjmowali sprawozdania, udzielali absolutorium za wykonanie planu w 2023 roku oraz przyjmowali plany na 2024 rok.

W spotkaniach tych uczestniczy również Burmistrz Rozprzy Artur Cubała, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy.

Wszystkim Druhom składamy serdeczne podziękowania za wasz wkład i ciężką pracę na rzecz rozwoju swoich jednostek OSP.

Szczególne podziękowania w imieniu Zarządu OSP w Starej Wsi kierujemy do Mariusza Misztela, który sfinansował remont łazienek.