Tłumacz Migam

Informacja

Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy informuje, że od dnia 12 lutego do połowy marca będą trwały prace polowe związane z pomiarem na terenie miasta Rozprza budynków oraz pozyskaniem danych opisowych. Pracownicy będą ubrani w koszulki odblaskowe z logo firmy Geolida oraz będą posiadać identyfikatory wydane przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego. Z ekipą terenową można kontaktować się pod numerem telefonu 531 869 216.

Pomiary geodezyjne w Rozprzy - informacja